eprzewodnicy.pl

Blog tematyczny o turystyce i sporcie

Rozwój osobisty

Komu i kiedy należy się urlop wypoczynkowy?

Komu i kiedy należy się urlop wypoczynkowy?

Jeśli ktoś jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to może liczyć na urlop wypoczynkowy. Zgodnie z przepisami prawa pracodawca musi dać urlop płatny swoim pracownikom, w przeciwnym razie będzie miał problemy. Nieprzestrzeganie kodeksu prawa jest podstawą do nałożenia kary grzywny. Oczywiście pracownik również musi przestrzegać pewnych zasad, dlatego warto dowiedzieć się nieco więcej na temat urlopu wypoczynkowego. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Kiedy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

Przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego są dokładnie opisane. Jeśli ktoś chce zapoznać się ze szczegółami, to powinien dokładnie przeczytać Kodeks Pracy. Prawo do nabycia urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom, który zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zasada jest taka, że im dłuższy ktoś ma staż pracy w danej firmie, tym więcej otrzymuje wolnych dni do wykorzystania. Z każdym przepracowanym miesiącem prawo do urlopu powiększa się o 1/12 wymiaru urlopu. Jeśli ktoś nie przepracował jeszcze 10 lat, to może liczyć na 20 dni urlopu wypoczynkowego. Z kolei osoby zatrudnione dłużej niż 10 lat otrzymują dodatkowe 6 dni. Warto od razu zaznaczyć, że jeśli ktoś nie wykorzystał w danym roku całego urlopu, to pozostałe dni przechodzą na następny rok. Muszą jednak zostać wykorzystane do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Co warto wiedzieć o urlopie wypoczynkowym?

W przypadku pracowników na pełnym etacie tydzień pracy wynosi 40 godzin, mają oni do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu. Co jednak z osobami, które pracują w niepełnym wymiarze czasu? Mają oni przyznane 10 dni urlopu wypoczynkowego. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali jeszcze całego roku można liczyć na naliczenie urlopu proporcjonalnego. Warto też wiedzieć, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę obowiązkiem pracownika będzie wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, oczywiście jeśli zostanie on mu udzielony przez pracodawcę.

Co z urlopem na żądanie?

W większości przypadków pracownik musi mieć zgodę pracodawcy na wzięcie urlopu wypoczynkowego. Są jednak pewne wyjątki. Zgodnie z Kodeksem Pracy osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy o pracę mają do wykorzystania 4 dni w roku urlopu na żądanie. Oznacza to możliwość niestawienia się w pracy i to bez podawania przyczyny, bez martwienia się o konsekwencje. Będzie to pomocne przykładowo po imprezie zakrapianej alkoholem.Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zgłosić wzięcie urlopu na żądanie w odpowiednim czasie. Konieczne jest poinformowanie pracodawcy przed rozpoczęciem pracy. Oczywiście warto od razu zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach pracodawca może nie wyrazić zgody na wzięcie urlopu na żądanie. Jeśli nieobecność pracownika byłaby źródłem problemów w firmie, uniemożliwiłaby zrealizowanie jakiegoś zadania, spowodowałaby przestój, to osoba zatrudniona zostałaby zobligowana do przyjścia do pracy. Jej nieobecność nie może negatywnie wpływać na interesy firmy.

Udostępnij