Sugestie

Wyślij sugestię

Zobacz nasz sklep!
Dzisiaj jest 20.05.2018r. Imieniny: Bernarda, Bazylego
Zapomniałem hasłaRejestracja

Polityka prywatności

Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapłacenia należności serwisowi eprzewodnicy.pl, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności. Serwis eprzewodnicy.pl zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Serwis eprzewodnicy.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani też adresowych Użytkowników serwisu.

 
1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis eprzewodnicy.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

2. W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie należy podać swoje dane kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do możliwości rejestracji w działach piloci/przewodnicy, czasopismo, organizator imprez turystycznych oraz wymiana domów. W określonych sytuacjach możemy prosić o potwierdzenie podanych danych osobowych poprzez przedstawienie dokumentu tożsamości. Dane demograficzne i profilowe wykorzystywane są do dostosowania naszej oferty do oczekiwań klientów poprzez prezentację treści oraz przekazywanie tych treści w sposób zgodny z preferencjami użytkowników. Serwis eprzewodnicy.pl wykorzystuje dane z formularza rejestracyjnego także do przesyłania swoim klientom informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

3. Eprzewodnicy.pl zapewnia swoim Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osobom, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług możemy odmówić usunięcia danych. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w sytuacjach, w których Użytkownik posiada nieuregulowane zobowiązania finansowe względem serwisu. Użytkownicy mają wgląd do swoich danych i mogą je uaktualniać.
Powrót do strony głównej

Kursy Walut

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka